výškové práce

výškové práce, horolezci, oprava fasády, střechy, kácení stromů, sanace skal, montáž billboardů, nátěry konstrukcí, svody, okapy, hromosvody